Toegepaste psychologie – voor het gewenste effect.  

Vanuit de overtuiging dat er in het bedrijfsleven te weinig gebruikt wordt gemaakt van inzichten uit de psychologie heeft is Grey Matters ontstaan.

We onderzoeken, publiceren en adviseren over de toepassing van psychologische principes bij marketing, sales en crossmedia campagnes.

Onze primaire focus is gedragsverandering op basis van bewezen interventies en communicatie naar grotere groepen mensen. Inzichten uit sociale psychologie, cognitieve toegepaste psychologie, massapsychologie en mediapsychologie worden door ons vertaald naar praktische toepasbare hulpmiddelen voor het bereiken van optimaal effect met uw boodschap.

Ons werk is samen te vatten in:

Inspiratie Inzicht Interactie
Door publicaties, presentaties en inspiratiesessie belichten we uw vakgebied of specifieke vraagstelling vanuit een andere invalshoek – die van de menselijke psyche. We geven door workshops of trainingen inzicht in de principes van de werking van het menselijk brein – en hoe dat van invloed is op het gedrag van uw klanten, uw medewerkers en uzelf. Samenwerken aan interventies voor het gewenste resultaat – bijvoorbeeld opinie en attitude-vorming, perceptie en natuurlijk daadwerkelijk gedrag.
buy cheap cialis
cheapest viagra
buy viagra brand
buy viagra mesa
cheap price viagra
non prescription viagra
best place to buy viagra
buy cialis now
buy viagra usa
buy viagra online discount
buy viagra prescription
buy viagra online
best place to buy viagra
buy cheapest viagra
buy cheapest viagra
buy cheap viagra
buy viagra now
viagra for sale